ქართველოლოგი

”ქართველოლოგი” ორენოვანი (ქართული და ინგლისური), რეცენზირებადი, პროფესიული და აკადემიური ჟურნალია. მოიცავს ქართველოლოგიური მეცნიერების ყველა სფეროს. ქართველოლოგიის დარგში მეცნიერული სიახლეების დანერგვასთან ერთად მიზნად ისახავს ქართველ მკვლევართა ნერკვევების პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე და საზღვარგარეთული ქართველოლოგიური მეცნიერების გავრცელებას ქართულ სამეცნიერო წრეებში.


ჟურნალი ”ქართველოლოგი” წელიწადში ორჯერ გამოდის როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით. 1993-2009 წლებში იგი მხოლოდ ბეჭდურად გამოდიოდა (NN 1-15). გამომცემელია ”ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი” (თსუ), ფინანსური მხარდამჭერი - ”ქართველოლოგიური სკოლის ფონდი.” 2011-2013 წლებში ჟურნალი ფინანსდება შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით.





სარედაქციო საბჭო

 ჟურნალის ირგვლივ შემოკრებილი უცხოელი ავტორები თავიანთ ქართველ კოლეგებთან ერთად არიან ,,ქართველოლოგის” სარედაქციო კოლეგიის წევრები, აქტიური მონაწილენი ჟურნალის სამეცნიერო სტილისა და ფორმის ჩამოყალიბებაში, სამეცნიერო სტატიების ავტორები, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოსაქვეყნებელი სტატიების რეცენზენტები და თავიანთ ქვეყნებსა და სამეცნიერო ცენტრებში ქართველოლოგიის პრობლემატიკის პოპულარიზატორები.

ბახტაძე მიხეილ (ისტორია) – საქართველო;
ბეინენი ბერტ (რუსთველოლოგია) – აშშ;
ბოედერი ვინფრიდ  (ენათმეცნიერება) – გერმანია;
ბუაჩიძე გასტონ (ლიტერატურათმცოდნეობა) – საფრანგეთი;
დობორჯგინიძე ნინო  (ენათმეცნიერება) – საქართველო;
ენოხი რეუვენ (ქართულ-ებრაული კულტურული ურთიერთობები) – ისრაელი;
კოჯიმა იასუჰირო (ქართველური ენები) - იაპონია;
კუდავა ბუბა (ხელნაწერთმცოდნეობა) –  საქართველო;
ლიჩელი ვახტანგ  (არქეოლოგია) – საქართველო; 
მაგაროტო ლუიჯი  (ქართული ლიტერატურა) – იტალია;
მელიქიშვილი დამანა (ქართული ენა) –  საქართველო;
ნიკოლეიშვილი ავთანდილ (ქართული ლიტერატურა) – საქართველო;
ნოცუნი პრშემისლავ (არქეოლოგია) – პოლონეთი;
რატიანი ირმა (ლიტერატურათმცოდნეობა) – საქართველო;
სიხარულიძე ქეთევან (ფოლკლორი) – საქართველო;
ტიუიტი კევინ (ეთნოგრაფია და ფოლკლორი) – კანადა;
უტიე ბერნარდ (მედიევისტიკა) – საფრანგეთი;
ფეინრიხი ჰაინც (ქართული ენათმეცნიერება) – გერმანია;
შურღაია გაგა (ქართული ლიტერატურა) – იტალია;
ჩიხლაძე ნინო (ქართული ხელოვნების ისტორია) – საქართველო;
ხოტივარ-იუნგერი შტეფი (ქართული ლიტერატურა) – გერმანია.

მთავარი რედაქტორი:  ელგუჯა ხინთიბიძე

ჟურნალის თითოეული ნომრის მომზადებასა და გამოქვეყნებას ახორცილებს ჟურნალის სარედაქციო ჯგუფი: 

ელგუჯა ხინთიბიძე, მანანა რუსიეშვილი, თამარ მელიქიძე, ირინა ჯავახაძე, სოფიო გულიაშვილი, ცირა ვარდოსანიძე, ირმა მაკარაძე.